Ethias is nieuwe verzekeraar van personeel Vlaamse overheidVanaf 1 april zal Ethias optreden als verzekeraar voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. De nieuwe verzekering biedt een:
  • betere dienstverlening
  • lagere kostprijs
  • ruimere dekking
De betere dienstverlening zal gebeuren d.m.v. een derdebetalerssysteem en een kortere terugbetalingstermijn. Er komt ook een online platform om alles op te volgen.

Er is opnieuw een basisformule en een uitgebreide formule. Je wordt automatisch overgeplaatst naar dezelfde formule als in je vorige verzekering maar je hebt drie maanden de tijd om dat te wijzigen. Elk jaar kan je ook op de vervaldag (1 april) veranderen van formule. 
De lagere kostprijs is er door de lichte daling in de prijzen van de jaarlijkse premie, zowel voor de werknemer als de nevenverzekerde. Daarnaast zijn er behandelingen en ziektes bijgekomen die onder de vorige polis niet in aanmerking kwamen voor de verzekering.

Klik hier voor meer informatie en de wijzigingen van de huidige polis.