ACV vraagt Liesbeth Homans plannen te herzien in briefACV Openbare Diensten heeft minister Liesbeth Homans in een brief gevraagd om niet verder te gaan met het plan om de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Vlaamse overheid naar het minimum te herleiden.

De minister wil de arbeidsvoorwaarden voor de statutairen verslechteren in plaats van die van de contractuelen te verbeteren. ACV Openbare Diensten wil de minister via de brief laten inzien dat harmoniseren ook op een andere manier kan.

De Vlaamse overheid kreeg al heel wat maatregelen te slikken. “De voorstellen die nu op tafel liggen, gaan nog een hele stap verder”, schrijft Ilse Remy, de verantwoordelijke van ACV Vlaamse Overheid. “Zieke personeelsleden worden geviseerd, ontslagmogelijkheden worden versoepeld, de mogelijkheden voor aanwerving van contractuelen worden uitgebreid, de onzekerheid vergroot. Arbeidsvoorwaarden van statutaire personeelsleden worden drastisch omlaag gehaald, contractuele personeelsleden krijgen nauwelijks iets bij.”

ACV Openbare Diensten staat achter een harmonisering, maar dan wel een harmonisering in de positieve zin, mét goede arbeidsvoorwaarden. “Een harmonisering naar het minimum voor iedereen kan voor ons niet”, staat er nog in de brief te lezen.

We vragen dan ook dat de Vlaamse regering de plannen herziet en een regeling uitwerkt waarin respect en zorg voor eigen personeel centraal staan. Als dat niet gebeurt, zullen er algemene acties volgen.

In ieder geval plant het ACV van 10 tot 18 september samen met de andere vakorganisaties personeelsvergaderingen in de verschillende provincies. Daarmee willen ze het personeel informeren over de geplande hervormingen. Tegelijk wordt ook een petitie gelanceerd waarmee de vakorganisaties willen tonen dat het personeel de plannen van de Vlaamse regering niet pikt.