VDAB voert actie tegen wijzigingen aan personeelsstatuut

Op 4 september vond er een actie plaats in de vestigingen van VDAB. Naast de flyers voor de algemene petitie werd opgeroepen tot een korte werkonderbreking om het signaal te geven aan de Vlaamse regering dat de vele wijzigingen aan het Vlaams personeelsstatuut (VPS) ons enorm verontrusten. 

Het is bemoedigend dat velen onder ons zich bewust zijn van de onrechtvaardige ingrepen in de werkomstandigheden van alle medewerkers en inzien dat we het best samen reageren op eenzijdige beslissingen van de minister van ambtenarenzaken, die onder het mom van uniformisering zullen leiden tot minder gunstige arbeidsvoorwaarden.

Wij danken alle medewerkers die aan de prikactie hebben deelgenomen. Zij hebben de woorden solidariteit en collegialiteit concreet gestalte gegeven.

Wij danken ook iedereen die de petitie ingevuld heeft. Dat zal onze vertegenwoordigers zeker sterken in de komende onderhandelingen. Ook de steun van de niet-gesyndiceerde medewerkers is welkom en echt nodig om de Vlaamse regering op andere gedachten te brengen.

Wij houden je verder op de hoogte.