Personeel gemeenschapsinstelling De Kempen voert actieHet personeel van GI De Kempen in Mol heeft gisteren het werk onderbroken. Een open brief gericht aan Vlaams minister Vandeurzen werd op enkele dagen tijd massaal ondertekend door zowel het pedagogisch, didactisch als logistiek personeel van de gemeenschapsinstelling. 
 
Het personeel wijst op de structurele problemen inzake uitstroom, de enorme wachtlijsten, de ontoereikende samenwerking met (kinder)psychiatrische voorzieningen, het gebrek aan vervolghulp voor jongeren die de GI moeten verlaten omdat ze meerderjarig worden, de te beperkte omkadering om met de meest complexe jongeren van Vlaanderen te kunnen werken, het steeds stijgend ziekteverzuim als gevolg daarvan, enz.
 
Daarnaast is de situatie in Mol bijzonder onrustig als gevolg van de in de ogen van het personeel geforceerde transitie of ombouw naar een gemengde campus. Eind februari 2017 besliste Vlaams minister Vandeurzen totaal onverwacht dat twee leefgroepen voor jongens in campus de Markt omgevormd zouden worden tot leefgroepen voor meisjes. De impact van deze volgens het personeel onvoldoende doordachte maatregel is immens. De gemeenschapsinstelling is de enige voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg met een opnameplicht. Het aantal jongeren met een zuiver jeugddelinquentie profiel (MOF) neemt al jaren af. Het zijn vooral jongeren met ernstige gedragsproblemen -vaak in combinatie met allerlei mentale problemen- en afkomstig uit verontrustende opvoedingssituaties (VOS) welke in een gemeenschapsinstelling belanden. Niet zelden speelt seksueel grensoverschrijdend gedrag een rol in hun voorgeschiedenis wat het samenleven in een gemengde campus niet vergemakkelijkt.
 
Het personeel betreurt dat de huidige Vlaamse regering om besparingsredenen de bouw van een volwaardige campus voor meisjes in de regio Kempen heeft afgevoerd. De impact van de opgelegde transitie op het intern onderwijs dat tot dusver volledig op jongens was afgestemd, de specifieke zorg die erg getraumatiseerde meisjes behoeven, de vele infrastructurele beperkingen, maken dat de leef- en werkomstandigheden in de Markt verre van ideaal zijn. De open brief aan Vlaams minister Vandeurzen sluit af met een lange lijst van eisen en aandachtspunten noodzakelijk om op een verantwoorde manier verder zorg te kunnen blijven dragen voor de minderjarigen verblijvend in de gemeenschapsinstelling.
 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront staat open voor constructief overleg met de bevoegde minister. Overleg waarvan de vakbonden verwachten dat de minister op zijn minst voorstellen zal formuleren om de verschillende pijnpunten weg te werken op korte en middellange termijn. De vakbonden zullen in elk geval daarna terugkoppelen naar hun achterban die daarna zal beslissen of verdere acties nodig zijn of niet.

Lees hier de open brief aan minister Vandeurzen.