Rationalisatie verlofstelsels

Vrijdag 27 mei keurde de Vlaamse regering de conceptnota tot rationalisatie van de verlofstelsels bij de Vlaamse overheid goed. In het sectoraal akkoord 2010-2012 werden hierover al enkele afspraken gemaakt. We verwachtten ons dus al enige tijd aan een voorstel.

In dat sectoraal akkoord werden enkel een aantal basisregels vastgelegd: een beter evenwicht tussen organisatie en persoonlijk belang, verhoging van neutraliteit ten opzichte van verschillende samenlevingsvormen en een verhoging van de transparantie (impact stroomlijnen op pensioenen, salaris, maaltijdcheques, aanspraak op bevorderingen…). De vraag is nu of deze nota verder gaat dan deze afspraken uit het sectoraal akkoord.

ACV-Openbare Diensten neemt het niet dat de nota al uitgebreid wordt gecommuniceerd aan personeel en pers. Dat maakt de onderhandelingen niet eenvoudiger. Zo lijkt het alsof de beslissing al genomen is. Is er nog ruimte om effectief te onderhandelen over de voorstellen? Of worden we zoals bij het dossier loopbaanonderbreking voor voldongen feiten gesteld?

Het voorstel voorziet een mogelijk alternatief voor de afschaffing van de eindeloopbaanregeling en een ongemotiveerd verlof ter vervanging van de loopbaanonderbreking. Weliswaar zonder uitkering, waardoor enkel diegenen die het zich kunnen veroorloven gebruik kunnen maken van de maatregel.

De Vlaamse regering schaft ook het opsparen van verlofdagen af. Dat systeem is indertijd op uitdrukkelijke vraag van de overheid zelf ingevoerd. Het gaf meer flexibiliteit op de werkvloer en gaf personeel mogelijkheden om langere afwezigheden beter in te plannen. Het verwondert ons dan ook dat een maatregel voorgesteld door de overheid zelf plots een probleem blijkt te zijn. 

De gesprekken starten begin juni, hopelijk met ruimte voor echte onderhandelingen…