Acties bij UZ Gent

In maart 2014 werd al eens een stakingsaanzegging ingediend omdat voor het personeel van de Centrale Sterilisatieafdeling (CSA) de maat vol was. De aanleiding was het aanslepen van problemen zoals een ongelijke verloning (voor hetzelfde werk), gebrekkige technische ondersteuning en opleiding, voortdurende taakuitbreiding zonder bijkomende verloning, enzovoort.

Omdat de directie van UZ Gent beloofd had om via het project functieclassificatie een oplossing aan te bieden op het vlak van ongelijke verloning werd met het personeel afgesproken acties uit te stellen in afwachting van een uitgewerkt voorstel en de uitvoering ervan.

Uiteindelijk werd een akkoord gevonden tussen alle partijen voor de invoering van nieuwe salarisschalen voor alle personeelsleden van UZ Gent. De uitvoering ervan is echter onmogelijk omdat er door de Raad van Bestuur uiteindelijk geen middelen ter beschikking gesteld worden om het project uit te voeren. Het personeel moet zelf de uitvoering van het project financieren via allerlei onmogelijke besparingsvoorstellen. Onaanvaardbaar! 

Het personeel van de CSA heeft lang genoeg gewacht op een oplossing en voert dan ook deze week de daad bij het woord. Acties zijn onvermijdelijk. De bijkomende taken en verantwoordelijkheden die ook zouden gehonoreerd worden via een hogere inschaling (zoals telefoons opnemen) moeten nu opnieuw door leidinggevenden of andere afdelingen worden uitgevoerd. We sluiten niet uit dat de acties zich op langere termijn ook zullen uitbreiden naar andere afdelingen.