Vlaamse regering weigert gesprekken over staatshervorming

Op 29 mei hebben we in gemeenschappelijk front nog geprobeerd om de Vlaamse regering op andere gedachten te brengen omtrent de overdracht van personeel in het kader van de staatshervorming. Met een delegatie van afgevaardigden vatten we post op het Martelarenplein waar in principe iedere vrijdag de Vlaamse regering vergadert. We werden uiteindelijk ontvangen door Minister Homans, die beloofde een nieuwe afspraak te plannen en de zaken nog eens te bekijken.

Woensdag 3 juni vond dan het gesprek met de Minister plaats en hebben we enkele voorstellen geformuleerd om alsnog tot een akkoord te komen. De Minister kwam zelf ook nog met een aantal voorstellen die zij opnieuw zou voorleggen aan de Vlaamse regering.

Afgelopen maandag kregen wij echter de boodschap van de afgevaardigde van Minister Homans dat er geen consensus was binnen de Vlaamse regering om het dossier opnieuw te openen.
Met andere woorden: er is een protocol van niet-akkoord afgesloten en hier wordt niet meer op teruggekomen door de Vlaamse Regering. 

Dus het gesprek van vorige woensdag was een maat voor niets, de minister had blijkbaar voor haar beurt gesproken... En wij zijn spijtig genoeg terug naar af!

Voor ons en onze afgevaardigden/leden is dit een slag in het gezicht. Maanden werden we aan het lijntje gehouden over mogelijke bijsturingen in het dossier. En er waren er enkele voorzien, maar voor beperkte groepen. Onvoldoende voor onze achterban, die vooral de solidariteit in dit dossier wilde aanhouden. Geen verdeel en heers-technieken!

We hadden nog gehoopt op enkele bijsturingen waarmee ieder betrokken personeelslid kon rekenen op een verbetering van de voorwaarden, maar blijkbaar vinden bepaalde leden van de Vlaamse regering dit dossier niet belangrijk genoeg. Voor ons is het hiermee alleszins niet afgelopen! De juridische mogelijkheden worden verder bekeken!