Nieuws

Hangmat
Onlangs keurde de Vlaamse regering de conceptnota tot rationalisatie van de verlofstelsels bij de Vlaamse overheid goed. Zo lijkt het alsof de beslissing al genomen is. Is er nog ruimte om effectief te onderhandelen over de voorstellen? Of worden we zoals bij het dossier loopbaanonderbreking voor voldongen feiten gesteld?
Lees meer
contracten
Op het onderhandelingscomité van de Vlaamse overheid van 23 november gaven de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering ons toelichting over de aangepaste teksten van het overdrachtsbesluit. Deze wijzigingen werden aangebracht als gevolg van het advies dat de Raad van State in augustus heeft verstrekt.
Lees meer
weegschaaljustitie
De Vlaamse Regering keurde op 8 mei 2015 de conceptnota van Jo Vandeurzen over het “Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de justitiehuizen” goed. 
Lees meer
ballon
Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft vandaag, 29 mei 2015, aan het Martelarenplein actie gevoerd om namens het personeel betrokken bij de staatshervorming, nogmaals duidelijk te maken dat de voorstellen over de overdracht onvoldoende zijn.
Lees meer
info
FEB 17

Syndicale premie na overdracht zesde staatshervorming

Na de overdracht van personeelsleden naar Vlaanderen was er onduidelijkheid over de aanvraagformulieren ‘syndicale premie 2014’. Wij legden dit voor aan het sectorcomité 18 en vernamen dat de nieuwe personeelsleden het aanvraagformulier nog zullen ontvangen via de federale overheidsdiensten. Het formulier zal eind maart aan de betrokken personeelsleden worden bezorgd. 
Opgelet: Het personeel van BIRB zal het aanvraagformulier binnenkort via Vlimpers kunnen afhalen, net zoals hun Vlaamse collega’s.
vlaams
Op de sportdag van het personeel van de Vlaamse overheid bedeelde ACV-Openbare Diensten flesjes water en pamfletten als reactie op het Vlaams regeerakkoord.
Lees meer
Onderhandelen
MEI 27

Vlaamse administratie doet insteek voor onderhandelingen regeerakkoord

De leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid maken telkens een insteek over een aantal problemen die de politieke onderhandelaars kunnen gebruiken bij de Vlaamse regeringsvorming. Het is opnieuw een erg lijvig werkstuk geworden. 
In het deel over de Vlaamse administratie staan onder meer een reeks voorstellen van belang voor het Vlaams overheidspersoneel. Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld de situatie van statutaire en contractuelen naar elkaar te laten toegroeien, om de 'modernisering’ van het HR beleid af te werken.