Nieuws

Hangmat
JUN 3

Rationalisatie verlofstelsels Vlaamse overheid

Onlangs keurde de Vlaamse regering de conceptnota tot rationalisatie van de verlofstelsels bij de Vlaamse overheid goed. Zo lijkt het alsof de beslissing al genomen is. Is er nog ruimte om effectief te onderhandelen over de voorstellen? Of worden we zoals bij het dossier loopbaanonderbreking voor voldongen feiten gesteld?
contracten
DEC 4

Wijzigingen overdrachtsbesluit staatshervorming

Op het onderhandelingscomité van de Vlaamse overheid van 23 november gaven de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering ons toelichting over de aangepaste teksten van het overdrachtsbesluit. Deze wijzigingen werden aangebracht als gevolg van het advies dat de Raad van State in augustus heeft verstrekt.
puzzel
JUL 24

Vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid

De aankondiging vorig jaar in het regeerakkoord en de nota die vorige vrijdag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering zijn de eerste concrete stappen in het nieuw loopbaan- en beloningsbeleid.
werkgroep
JUL 16

Werkgroep gaat vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid uitwerken

Er komt een werkgroep met kabinetsleden, topambtenaren, vakbonden, technici van het Agentschap Overheidspersoneel en het Departement Financiën en Begroting die een vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid moeten uitwerken voor de Vlaamse overheid
helfieklein
JUN 12

Vlaamse regering weigert gesprekken over staatshervorming weer op te starten

Op 29 mei werden we na een actiemoment ontvangen door minister Homans. Zij beloofde ons toen opnieuw af te spreken en de zaken nog eens te bekijken. Afgelopen maandag kregen wij echter iets helemaal anders te horen.
JUN 12

Nieuwe samenstelling subsectorcomité

Het subsectorcomité heeft een nieuwe samenstelling.
weegschaaljustitie
JUN 4

Plan van aanpak voor justitiehuizen

De Vlaamse Regering keurde op 8 mei 2015 de conceptnota van Jo Vandeurzen over het “Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de justitiehuizen” goed. 
ballon
MEI 29

Actie Vlaamse Overheid

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft vandaag, 29 mei 2015, aan het Martelarenplein actie gevoerd om namens het personeel betrokken bij de staatshervorming, nogmaals duidelijk te maken dat de voorstellen over de overdracht onvoldoende zijn.
ballon
MEI 8

Acties bij UZ Gent

Deze week voert het personeel van de centrale sterilisatieafdeling van UZ Gent actie.
loopbaan
APR 28

Onderhandelingen overgang personeel van federaal naar Vlaams niveau springen af

Een werk van heel lange adem. En na die lange periode van onderhandelen, kregen we gisteren enkel wat kruimels voorgeschoteld. We gingen uiteraard niet akkoord.
info
FEB 17

Syndicale premie na overdracht zesde staatshervorming

Na de overdracht van personeelsleden naar Vlaanderen was er onduidelijkheid over de aanvraagformulieren ‘syndicale premie 2014’. Wij legden dit voor aan het sectorcomité 18 en vernamen dat de nieuwe personeelsleden het aanvraagformulier nog zullen ontvangen via de federale overheidsdiensten. Het formulier zal eind maart aan de betrokken personeelsleden worden bezorgd. 
Opgelet: Het personeel van BIRB zal het aanvraagformulier binnenkort via Vlimpers kunnen afhalen, net zoals hun Vlaamse collega’s.
loopbaan
FEB 17

Overdracht federale personeelsleden naar Vlaanderen. Eindelijk doorbraak?

Eind vorig jaar startten de onderhandelingen over de overdracht van personeelsleden in het kader van de zesde staatshervorming. Dit gebeurde pas zo laat omdat er binnen de Vlaamse overheid nog geen eensgezindheid was over de overdrachtsmodaliteiten.
vlaams
SEP 19

Reactie op Vlaams regeerakkoord

Op de sportdag van het personeel van de Vlaamse overheid bedeelde ACV-Openbare Diensten flesjes water en pamfletten als reactie op het Vlaams regeerakkoord.
VMM
SEP 19

VMM arbeidsduurregeling: akkoord in zicht

We hebben er bijna een jaar over gedaan, maar nu is het einde écht in zicht. Na vele gesprekken, personeelsvergaderingen en een stakingsaanzegging hebben we eindelijk een akkoord bereikt.
gemeenschapsinstelling ruislede
MEI 14

Werkonderbreking in gemeenschapsinstellingen Ruislede en Beernem

Het probleem van de oneigenlijke plaatsingen in de gemeenschapsinstellingen blijft aanslepen. Daarom organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een werkonderbreking op vrijdag 16 mei van 9u tot 12u in de instellingen van Ruislede en Beernem.
Onderhandelen
MEI 27

Vlaamse administratie doet insteek voor onderhandelingen regeerakkoord

De leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid maken telkens een insteek over een aantal problemen die de politieke onderhandelaars kunnen gebruiken bij de Vlaamse regeringsvorming. Het is opnieuw een erg lijvig werkstuk geworden. 
In het deel over de Vlaamse administratie staan onder meer een reeks voorstellen van belang voor het Vlaams overheidspersoneel. Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld de situatie van statutaire en contractuelen naar elkaar te laten toegroeien, om de 'modernisering’ van het HR beleid af te werken.

tour en taxis
MEI 13

Vlaamse regering kiest voor Tour en Taxis

Voor de huisvesting van 2000 Vlaamse ambtenaren in Brussel kiest de Vlaamse regering voor een project aan Tour en Taxis. Een foute keuze, volgens ACV-Openbare Diensten.