Actie Vlaamse Overheid

De Vlaamse regering krijgt er bevoegdheden bij, maar neemt haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het personeel dat deze bevoegdheden al jaar en dag met veel inzet uitoefent, niet op. Door te raken aan het brutoloon, vergoedingen, toelagen, functionele loopbaan, pensioenrechten en veel meer, schat de Vlaamse regering deze personeelsleden niet naar waarde. Deze boodschap wilden we nogmaals overbrengen.

Met een delegatie van afgevaardigden van de drie vakbonden hadden we om half tien post gevat aan het kabinet van de Minister-President waar wekelijks de Vlaamse regering op vrijdag vergadert.

Na enige tijd kwam Minister Homans ons persoonlijk buiten begroeten en zijn we met een delegatie binnen gevraagd. We hebben op dat ogenblik opnieuw onze bekommernissen aangekaart. Uiteindelijk ging de minister akkoord om de gesprekken opnieuw op te starten via de werkgroep van het Sectorcomité XVIII.

Binnenkort zullen wij een uitnodiging ontvangen om opnieuw de voorstellen te bekijken. Wij hopen alvast dat onze boodschap aangekomen is en dat we nu echt tot resultaten zullen komen. 

Wordt vervolgd dus…