Reactie op Vlaams regeerakkoord

Op 18 september organiseerde de Vlaamse overheid een sportdag voor het personeel. ACV-Openbare Diensten was er ook bij.
Met flesjes water van de ACV-Jongeren en pamfletten als reactie op het Vlaams regeerakkoord. 

Hieronder de inhoud van ons pamflet:

Elke ambtenaar die het Vlaams regeerakkoord onder ogen kreeg, stelt zich toch wat vragen bij zijn/haar job. De weg die ingeslagen wordt, ziet er alvast niet rooskleurig uit. Hoe laat de politieke overheid haar administratie nog verder functioneren? Wat wordt er verwacht van het personeel? Blijft ieders job behouden in het kader van het kerntakenplan? Aan welke arbeidsvoorwaarden en welk loon? Je zou voor minder last krijgen van stress.

Wat staat er allemaal op het programma:
  • Een kerntakenplan waarbij bekeken wordt welke taken door de Vlaamse overheid worden afgestoten. 
  • Verdere besparingen op personeel en budget. Via een selectief vervangbeleid zal de Vlaamse overheid verder afgeslankt worden. Betere resultaten moeten bereikt worden met minder middelen.
  • Fusies tussen verschillende beleidsdomeinen. en het opheffen van entiteiten. Personeelsleden worden via interne mobiliteit doorgeschoven waar tekorten worden vastgesteld.
  • Het rationaliseren van de verschillende verlofstelsels (lees: afbouw).
  • Een eenvormig statuut voor statutairen en contractuelen.
  • ….
ACV-Openbare Diensten verwacht dat de Vlaamse regering haar personeel met respect behandelt en het overleg met de vakbonden ernstig neemt.

Wij vinden een goed functionerende overheid belangrijk. Een overheid waar personeelsleden graag werken, je fier kan zijn op je werk en niet publiekelijk als parasiet bestempeld wordt door een politieke kaste die blijkbaar niet altijd begrijpt welke belangrijke taak is weggelegd voor een Vlaamse ambtenaar, nl. diensten leveren aan een tevreden burger!