Nieuws

schrijf
Vrijdag 14 december keurde de Vlaamse regering een nieuw inschalingsbesluit goed. Dat besluit regelt de de arbeidsvoorwaarden van het personeel dat door de zesde staatshervorming naar het Vlaams niveau overkomt.
Lees meer
Overleg
Enkele maanden na de acties en de afspraken die met minister Homans gemaakt werden om opnieuw samen te zitten over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden, zijn er nog heel veel losse eindjes en geen concrete afspraken.
Lees meer
Langdurig ziek
Na veel onderhandelen en na veel informele gesprekken zijn we erin geslaagd om het voorstel over het ziektekrediet volledig te laten schrappen. Daarin stond dat statutairen bij de Vlaamse overheid voortaan zouden terugvallen op 65% van hun loon na 30 dagen ziekteverlof. Dit is een grote overwinning. Toch blijven er enkele cruciale aspecten van het voorstel ongewijzigd.
Lees meer
Goed nieuws slecht nieuws
Naar goede gewoonte was de jaarlijkse Septemberverklaring van de Vlaamse regering weer een goednieuwsshow. De Vlaamse regering klopt zichzelf op de schouder en is trots op haar verwezenlijkingen, waaronder het verlies van meer dan 4000 jobs bij de Vlaamse overheid.
Lees meer
Overleg150
Dankzij onze personeelsvergaderingen en acties wilde de minister nu toch in gesprek gaan. De wijzigingen aan het Vlaams personeelsstatuut worden voorlopig van de agenda gehaald. Een werkgroep zal zich nu buigen over de harmonisering statutairen en contractuelen. Alle acties worden dus voorlopig opgeschort. De staking van 21 september gaat niet door.
Lees meer
Therapie150
Begin deze week verscheen een rapport van de maandcommissarissen die elke maand langsgaan in een Vlaamse jeugdinstelling om te zien hoe het eraan toe gaat. ACV Openbare Diensten vindt de communicatie over het rapport veel te eenzijdig. De problemen zijn een rechtstreeks gevolg van het gebrek aan investeringen in de welzijnssector. 
Lees meer
Ongelukkig
11 juli, Vlaanderen feest! Maar dat geldt niet voor de Vlaamse ambtenaren. Uit de plannen van minister Homans blijkt dat de waardering voor hen namelijk bijzonder klein is. Onder het mom van de gelijkschakeling tussen de statutaire en contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid, verslechteren de arbeidsvoorwaarden.  
Lees meer
Onderhandeling
Hoewel de onderhandelingen voor andere sectoren binnen het onderwijs al zijn afgerond, zijn er nog volop besprekingen voor een CAO voor het personeel aan Vlaamse universiteiten.
Lees meer
Interim Vlaamse overheid
Uitzendarbeid kost bijna twee keer zoveel als gewone arbeid. Toch wil de Vlaamse regering daarop inzetten. Om duidelijk te maken dat we daar niet mee akkoord gaan, is er op woensdag 18 april een gemeenschappelijke vakbondssamenkomst voor het Vlaams Parlement.
Lees meer
Sluis
De gesprekken over het jaarlijks personeelsplan van de binnenvaartbegeleiders dreigen geblokkeerd te worden doordat ACOD en VSOA last minute bijkomende eisen stellen. ACOD wil namelijk de bevorderingsprocedure veranderen op een manier waarmee wij onmogelijk akkoord kunnen gaan.
Lees meer
justitie
Bij de overheveling van personeel van de federale naar de Vlaamse overheid, werden een aantal personeelsleden benadeeld door onrechtvaardigheden in de wijziging van het statuut. Wij trokken naar de Raad van State om dat aan te vechten. De Raad geeft ons nu gelijk en heeft de nadelige artikels uit het besluit vernietigd.  
Lees meer
Akkoord
Dankzij ons onophoudelijk aandringen en een goed getimede brief naar de Vlaamse regering net voor de begrotingsopmaak verkregen we dat er nu toch budget voorzien wordt voor een tweede pensioenpijler en een sectoraal akkoord. Over het budget is onze vraag duidelijk: een volwaardige tweede pensioenpijler en 1,1% voor het sectoraal akkoord.
Lees meer
De Zande
Het personeel van Gemeenschapsinstelling De Zande reageert geschokt op de beslissing dat hun directeur moet vertrekken na het annuleren van het recente examen van algemeen directeur binnen het Agentschap Jongerenwelzijn. De directeur was nochtans eerste laureaat van de twee onderdelen van de bevorderingsprocedure. 
Lees meer