Overdracht federale personeelsleden naar Vlaanderen.

Eind vorig jaar zijn de onderhandelingen gestart over de overdracht van de personeelsleden in het kader van de zesde staatshervorming. De onderhandelingen zijn veel te laat gestart omdat er binnen de Vlaamse overheid nog geen eensgezindheid was over de overdrachtsmodaliteiten. Als gevolg hiervan gebeurde voor de maand januari een voorlopige betaling van het loon, gebaseerd op de ontwerpteksten. Nadat de onderhandelingen definitief afgerond zijn, volgt een eventuele rechtzetting.

Ondertussen zijn de onderhandelingen nog niet ver gevorderd en stranden we steeds op dezelfde discussiepunten. Het KB van 1989 garandeert het behoud van de totale bezoldiging op het ogenblik van de overdracht. Hierbij houdt de Vlaamse overheid rekening met het brutovoordeel van de maaltijdcheques waardoor de personeelsleden allemaal een lager brutoloon ontvangen. Daarover is nog steeds geen akkoord. Ook voor andere elementen is nog steeds geen oplossing gevonden.

Op 29 januari 2015 hadden we opnieuw een overleg met de Vlaamse overheid. Ook toen werden geen resultaten behaald.

Grote discussiepunten zijn nog:
  • de inschaling waarbij rekening gehouden wordt met het brutovoordeel van de maaltijdcheques;
  • de aparte inschalingsmethode door de nieuwe federale loopbaan waarbij geen rekening meer gehouden wordt met anci├źnniteit (terwijl het KB dit wel voorziet);
  • het recht op progressie voor geslaagden van de gecertificeerde opleidingen;
  • het behoud van bepaalde vergoedingen en toelagen;
  • de federale verlofstelsels die niet voorzien zijn in het Vlaams personeelsstatuut.

Deze week volgt een nieuw overleg op 19 februari waarbij we hopen om eindelijk tot een doorbraak te komen.