Ledenvergadering verlofstelsels Vlaamse Overheid

Het voorbije jaar werden de verloven voor de Diensten van de Vlaamse overheid grondig gewijzigd. Zo werden eind vorig jaar de loopbaanonderbreking en de eindeloopbaanregeling afgeschaft. De onderhandelingen over de compenserende maatregelen werden al langer gevoerd. Begin januari zijn ook de onderhandelingen over de andere verlofstelsels afgerond.

Om haar leden wegwijs te maken in al die wijzigingen, organiseert ACV Openbare Diensten binnenkort verschillende ledenvergaderingen. Als je dus wat meer informatie wilt over de verlofstelsels, kom dan zeker een kijkje nemen. Personeelsleden van de Vlaamse Overheid die lid zijn van ACV Openbare Diensten en die hieraan willen deelnemen, kunnen bovendien genieten van een dienstvrijstelling.

Waar/wanneer vinden de ledenvergaderingen plaats? 

Brussel - 23 januari, 14 u. 
Consciencegebouw – Auditorium Koning Albert II-laan 15

Leuven - 24 januari, 14 u. VAC Leuven – Auditorium Diestsepoort 6

Antwerpen - 25 januari, 10 u. 
VAC Antwerpen – zaal Rubens/Jordaens Lange Kievitstraat 111-113

Hasselt - 26 januari, 14 u. 
VAC Hasselt – Auditorium Koningin Astridlaan 50

Brugge - 30 januari, 10 u. 
VAC Brugge – zaal Ovis Koning Albert I-laan 1-2

Gent - 30 januari, 14 u. VAC Gent – Auditorium Koningin Maria Hendrikaplein 70