De septemberverklaring, ook goed nieuws voor het personeel?


De septemberverklaring was een echte goednieuwsshow. Vlaanderen staat er goed voor, de economie gaat erop vooruit, we zien een daling van de werkloosheid etc. Maar is het ook een goednieuwsshow voor het personeel van de Vlaamse overheid? Wij krijgen heel wat tegenstrijdige informatie. 

Zo wordt er nu toch een fonds opgericht, ondanks eerdere berichten dat er geen budget is voor een tweede pensioenpijler voor het contractuele personeel. Wat zal dat fonds inhouden? Wordt daarvoor wel voldoende budget vrijgemaakt en over welke timing spreken we? Of wordt het een lege doos?
Daarnaast wordt er werk gemaakt van een koopkrachtverhoging, ook voor de Vlaamse overheid. Aan de andere kant moeten we wel voor de derde keer op rij aan tafel voor de onderhandelingen van een sectoraal akkoord zonder enig budget.
De nadruk ligt op een efficiënte, kwaliteitsvolle Vlaamse overheid enerzijds, maar anderzijds ook op een slanke overheid. Vol trots wordt de daling van de tewerkstelling met 4000 jobs bij de Vlaamse overheid verkondigd. Dergelijke afslanking in combinatie met het stijgende aantal taken staat in schril contrast met de eis tot efficiëntie en kwaliteit. Dat alles legt een grote druk op de overblijvende personeelsleden, met stijging in het aantal burn-outs en langdurig zieken tot gevolg.
Is er na het jarenlange argument dat er geen budget is voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid dan toch licht aan het eind van de tunnel? We zijn alvast benieuwd welke budgettaire ruimte zal voorzien worden voor het personeel van de Vlaamse overheid.