Vakbonden bereiken sectoraal akkoord met Vlaamse overheidDe drie vakbonden, ACV Openbare Diensten, ACOD en VSOA zijn bereid om, na meer dan twee jaar intensief onderhandelen, een sectoraal akkoord 2015-2016 te sluiten met de Vlaamse overheid. Het is echter met weinig enthousiasme dat we het akkoord ondertekenen. 
 
Naast besparingen bij het personeel, werd er geen extra budget voorzien voor dit sectoraal akkoord. Bovendien weigerde de regering ook maar enig budget te beloven voor het volgend sectoraal akkoord. De Vlaamse regering wou geen enkele schriftelijke garantie geven om, in het geval van een verbeterend begrotingsklimaat, bijkomend geld te voorzien voor zijn personeel voor de volgende jaren. Dat betreuren wij ten zeerste. 
 
Dat de Vlaamse regering halsstarrig weigert om in het sectoraal akkoord 2015-2016 te vermelden dat overheid en vakbonden zich samen blijvend willen inzetten voor verdere statutaire tewerkstelling bij permanente kerntaken, verontrust ons ten zeerste. 
 
Toch hebben we een aantal zaken kunnen realiseren waar wij ons als vakbonden over verheugen: 
  • een verplichte kosten-batenanalyse voor de in-, out- en cosourcing van een activiteit binnen de departementen en agentschappen om tot een weloverwogen beslissing te komen bij de aanwending van de werkings- en personeelsmiddelen; 
  • specifieke maatregelen voor de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte;
  • de (vrijwillige) mogelijkheid om overal zo veel mogelijk personeelsleden op een zo uniform mogelijke wijze plaats- en tijdsonafhankelijk te laten werken; 
  • een uitgebreid actieplan rond werkgerelateerde stress en burn-out;
  • een evenwichtig uitgebouwde rationalisatie van de verlofstelsels.
 
Wij blijven het wel jammer vinden dat er te weinig aandacht besteed wordt aan gepaste eindeloopbaanregelingen.
 
De drie vakbonden ondertekenden dit sectoraal akkoord 2015-2016 met de uitdrukkelijke vraag om zo spoedig mogelijk in de begeleidingscommissie functieclassificatie tot een consensus te komen tussen overheid en vakbonden over een optimalisatietraject van de functieclassificatie. We vragen ook dat er nog voor de zomervakantie van 2017 een timing vastgelegd wordt om te onderhandelen over een volgend kwalitatief en maar vooral kwantitatief sectoraal akkoord 2017-2019.