Personeel De Zande wil directeur terugHet personeel van Gemeenschapsinstelling De Zande reageert geschokt op de beslissing dat hun directeur moet vertrekken na het annuleren van het recente examen van algemeen directeur binnen het Agentschap Jongerenwelzijn. De dienstdoende algemeen directeur was nochtans eerste laureaat van de twee onderdelen van de bevorderingsprocedure.

Afdelingshoofd Magda Massoels prees de dienstdoende algemeen directeur in een mail aan alle personeelsleden voor zijn inzet en verwezenlijkingen van de afgelopen drie jaar, maar toch wordt hij om onduidelijke redenen uit zijn functie ontzet en teruggeroepen naar het hoofdbestuur.

De dienstdoende algemeen directeur zette, tot grote tevredenheid van het personeel, de afgelopen jaren sterk in op kwalitatief leidinggeven, open communicatie en grote betrokkenheid bij alle afdelingen op de werkvloer. Zijn stijl van leidinggeven was voor het ganse personeel een verademing na het zeer autoritaire en vaak asociale beleid van een aantal van zijn voorgangers. Het personeel had nu eindelijk terug vertrouwen gekregen in de plaatselijke directie, maar vreest dat door deze maatregel van het hoofdbestuur de klok wordt teruggedraaid.

In dezelfde examenprocedure gebeurden ook merkwaardige zaken met de beoordeling van de dienstdoende algemene directrice van De Grubbe in Everberg, wat het vertrouwen in de beleidsverantwoordelijken ondertussen ook daar zwaar beschadigd heeft.


Monddood

Het personeel van de Gemeenschapsinstellingen, gesteund door de drie representatieve vakbonden, is ervan overtuigd dat goed functionerende maar kritische directieleden door het hoofdbestuur monddood gemaakt worden. Deze repressieve actie is meteen een signaal  aan alle andere procesdirecteurs en het personeel in het algemeen, om voortaan gedwee het wispelturige beleid van Brussel te volgen. Het lijken wel Turkse toestanden…

Het personeel eist een opschorting van de genomen maatregel ten overstaan van de dienstdoende algemeen directeur van De Zande en een herneming van de examenprocedure op basis van het resultaat van het assessment dat werd afgenomen van de kandidaten.
Aangezien de administrateur-generaal van Jongerenwelzijn meegedeeld heeft dat hij bij zijn beslissing blijft, vragen we een dringend onderhoud met de bevoegde minister. Zo niet, zijn acties onvermijdelijk.