Toch budget voor tweede pensioenpijler en sectoraal akkoord
Na meer dan twee jaar intensief onderhandelen, ondertekenden we op 21 juni een sectoraal akkoord 2015-2016 voor de Vlaamse overheid. Dat deden we echter met weinig enthousiasme. 
 
Bij het afsluiten van sectoraal akkoorden binnen de Vlaamse overheid is het de traditie dat een sectoraal akkoord waarbij geen budget wordt voorzien afgewisseld wordt met een akkoord mét budget. De huidige Vlaamse regering heeft drie keer op rij geen geld voorzien en breekt resoluut met die werkwijze. Daarover zijn wij niet te spreken.  
 
Net voor de verkiezingen werd er geen sectoraal akkoord afgesloten. De Vlaamse regering kon toen niet beloven dat de opvolgende regeringsleden zich zouden willen verbinden aan dat akkoord. Er heerste dus onzekerheid over het engagement van de volgende regering. Maar is een sectoraal akkoord niet altijd een engagement?  
 
Wel werd er snel gesproken over het volgende sectoraal akkoord 2015-2016. Tot onze verbazing zou dat er opnieuw eentje worden zonder budget. Nadat er werd meegedeeld dat er tegen het einde van de legislatuur wel budget zou voorzien worden, hebben we onze goede wil getoond en zijn we aan de onderhandelingstafel gaan zitten.  
 
Die onderhandelingen verliepen enorm moeizaam. Bij enkele moeilijke dossiers was er nauwelijks of geen onderhandelingsmarge. We hebben uiteindelijk getekend en besloten om vanaf dan uit te kijken naar het volgend akkoord, waarbij wel geld voorzien zou worden.  
 
Een week later kregen we voor de derde keer op rij te horen dat er geen geld voorzien is bij het volgende sectoraal akkoord. Dat is totaal onaanvaardbaar!

Dankzij ons aanhoudend aandringen en een gezamenlijke brief van de drie vakbonden op het moment van de begrotingsopmaak werd nu toch budget vrijgemaakt voor het personeel van de Vlaamse overheid. Voor de opstart van de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel wordt 22 miljoen voorzien. De modaliteiten moeten worden uitgewerkt in een werkgroep. Het valt nog af te wachten of de tweede pensioenpijler die nu wordt geboden voldoende zal zijn.

Voor het sectoraal akkoord zelf moet het voorziene budget verdeeld worden onder de diensten van de Vlaamse overheid, de social profit, onderwijs en De Lijn. Men heeft beloofd ons exacte cijfers te geven. We wachten daar vol spanning op!

Net als bij de budgetten voor het onderwijs en De lijn, kunnen wij ons niet vinden in een bedrag lager dan 1,1% van de loonmassa. We gaan alles op alles zetten om de rechten van de personeelsleden van de Vlaamse overheid te verdedigen en de beloften van koopkrachtverhoging van de septemberverklaring te laten nakomen.