Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Onderhandeling
Gisteren werd tussen de sociale partners een ontwerp van interprofessioneel akkoord bereikt voor 2019 en 2020. Het akkoord voorziet in een maximale verhoging van 1,1 % van de lonen voor de periode 2019-2020. Sectoren kunnen onderhandelen hoe zij dit invullen.
Lees meer
De Lijn
De Lijn heeft haar visie op de mobiliteit en aanbevelingen aan de volgende regering uiteengezet in een memorandum. Daarbij ligt de focus op het behalen van de klimaat- en modal shift doelstellingen van Vlaanderen, wat 50 % groei van het gebruik van bus en tram zou vergen.
Lees meer
Alles bekijken

Decreet basisbereikbaarheid

Vaag plan zonder basis


Deze maand keurt het Vlaams parlement het decreet basisbereikbaarheid definitief goed. Het decreet belooft brede bereikbaarheid. Maar de vlag dekt de lading niet want het biedt geen enkele garantie. 
Lees meer
Het Antwerpse mobiliteitsdebat van 11 september was een succes. We polsten naar de visie van de verschillende politieke partijen op hoe we de mobiliteitsknoop in de filehoofdstad van België kunnen ontwarren. Wat kunnen we nu allemaal meenemen uit het debat? We spreken met Jo Van der Herten, secretaris sector vervoer Antwerpen én organisator van het evenement. 
Lees meer

Militantendag 2018

Onze militantendag was opnieuw een succes. Bedankt aan alle aanwezigen. (foto's © Simon de Schepper)