Vakbonden zetten vraagtekens bij decreet basisbereikbaarheid


ACV Openbare Diensten, ACOD en ACLVB stellen zich vragen bij het decreet basisbereikbaarheid, dat de visie op mobiliteit in Vlaanderen omvat. Het blijft onduidelijk wat de basisbereikbaarheid in de praktijk zal veranderen en of de reiziger er wel beter van wordt. 
Het decreet basisbereikbaarheid werd eind vorig jaar goedgekeurd door het Vlaamse regering. Nu moet het ingediend worden bij het Vlaams parlement. Maar er zijn nog heel wat vragen: Wat zal de basisbereikbaarheid in de praktijk veranderen? En wordt de reiziger er wel beter van? Heel wat besluiten moeten nog uitgewerkt worden, dus veel zaken blijven nog onduidelijk. Bovendien werd het middenveld en de bevolking te weinig betrokken en werden er in de praktijk geen experimenten gedaan. 

Als het Vlaams parlement toch doorgaat met het decreet, dan eisen wij:
  • garanties dat De Lijn interne operator blijft en haar regierol blijft vervullen
  • garanties dat De Lijn de exclusieve rechten op het geregeld vervoer behoudt
  • garanties dat de financiële middelen voor De Lijn worden vastgeklikt voor de organisatie van het kern-net en aanvullend net
  • een gelijk speelveld voor wat het geregeld vervoer en het vervoer op maat betreft (lees: criteria opleiding en vakbekwaamheid en gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden)
  • basisbereikbaarheid als openbare dienstverplichting
  • eenduidige kwalitatieve bedieningsnormen voor heel Vlaanderen
  • transparante en geïntegreerde en sociale tarieven voor gans Vlaanderen
  • meer middelen voor het openbaar vervoer 'tout court'
  • blijvende participatie van het middenveld in elke vervoersregio