Staking bij privé-exploitanten in LimburgWij hebben ons aangesloten bij een staking over de rij- en rusttijden bij de Limburgse collega’s van De Lijn. De staking heeft drie dagen geduurd. Zeker in Limburg leeft de overtuiging dat deze problemen van belang zijn voor alle chauffeurs en dat ze dus gezamenlijk moeten worden aangepakt. Terecht.

Voor de eerste keer waren er ook vertegenwoordigers rechtstreeks betrokken bij gesprekken met vertegenwoordigers van De Lijn, waaronder de directeur-generaal. De grote baas erkende dat maatregelen die gelden voor de chauffeurs van De Lijn ook moeten kunnen gelden voor de chauffeurs van de pachters. Een belangrijk statement!

Er werden ook een aantal voorstellen geformuleerd. Zo zal bij de opmaak van de diensten een aaneengesloten pauze van 20 tot 30 minuten worden voorzien. Na een rijtijd van vier uur zonder aaneengesloten buffertijd van 15 minuten, wordt minstens 15 minuten pauze gegeven. De Lijn belooft dat zij bij de opmaak van de diensten van eind 2019 daar rekening mee zal houden.

Ter gelegenheid van de goedkeuring van het kern- en aanvullend net in de vervoersregio’s (tegen eind 2020) zullen er ook aangepaste rijtijden komen. De Lijn zegt dat daarvoor het nodige budget wordt voorzien. Uiteraard is dat voor ons een heel belangrijke stap vooruit. Maar de voorwaarde blijft dat er sprake moet zijn van realistische rijtijden, want anders blijven dit mooie principes die in de praktijk niets betekenen. Zowel bij onze pachters als bij De Lijn zullen wij daarover moeten waken en zullen wij de (nieuwe) diensten evalueren en indien nodig verwerpen.
Er zal over dit alles ook moeten worden gesproken met onze werkgevers- privé-exploitanten. De aanpassingen moeten in cao's worden vastgelegd.
Wij hebben de pachters alvast gevraagd om snel rond de tafel te gaan zitten.