De Lijn maakt aanbevelingen aan volgende regering


De Lijn heeft haar visie op de mobiliteit en aanbevelingen aan de volgende regering uiteengezet in een memorandum. Daarbij ligt de focus op het behalen van de klimaat- en modal shift doelstellingen van Vlaanderen, wat 50 % groei van het gebruik van bus en tram zou vergen.

De essentie van het memorandum: "Vlaamse centrumsteden formuleren doelstellingen voor een 50/50 modal shift terwijl het maatschappelijk draagvlak voor een ambitieuzer klimaatbeleid dag na dag groeit. Om deze doelstellingen haalbaar te maken, is een aanzienlijke bijdrage van duurzame mobiliteit essentieel. Er is een groeiscenario nodig waarbij het gebruik van bus en tram in Vlaanderen op termijn stijgt met 50%. De Lijn stuurt bij de volgende regering daarom aan op meer werkingsmiddelen en een investering in de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer waaronder verregaande doorstromingsmaatregelen. Ruimtelijke verdichting ziet zij als een noodzakelijke randvoorwaarde om basisbereikbaarheid te realiseren. Ondertussen werkt De Lijn aan haar relevantie van morgen door vanuit een hertekende organisatie zich te richten op een klantgerichte en performante dienstverlening. Daarnaast speelt zij een voortrekkersrol in nieuwe ontwikkelingen zoals autonoom vervoer, MaaS-oplossingen en combimobiliteit. Daarmee positioneert De Lijn zich ook na 2020 als de beste keuze voor het interne operatorschap van het kern- en aanvullend net."

ACV Openbare Diensten ondersteunt de aanbevelingen die De Lijn vandaag publiceert. Het openbaar vervoer is hét middel bij uitstek om de doelstellingen voor klimaat en "modal shift" te behalen. En daarvoor zijn er meer financiële middelen nodig. 

Op het vlak van doorstroming moet nu eindelijk eens een radicale keuze worden gemaakt: geef voorrang aan het openbaar vervoer in het verkeer. Dat is goed voor de klant en de chauffeur, én ook voor de portefeuille van de Vlaamse regering.

ACV Openbare Diensten is tevreden over het feit dat de vervoersmaatschappij resoluut gaat voor het intern operatorschap en ook voluit haar ambities over haar rol in de toekomst formuleert.