Manifesteer mee voor fair transport!Fair Transport Europe is een campagne van de ETF tegen sociale dumping in de Europese transportsector. De ETF streeft naar kwaliteitsvolle banen voor de werknemers uit de transportsector alsook naar een veilige, betrouwbare en betaalbare dienstverlening voor de klanten. De Europese transportvakbonden bundelen hun krachten om te eisen dat er een einde komt aan oneerlijke concurrentie en uitbuiting.

In heel Europa wordt het vervoerspersoneel getroffen door sociale dumping.

De werknemers die naar andere landen gestuurd worden, krijgen meestal een lager loon dan hun lokale collega’s. De chauffeurs lopen gevaar omdat ze lange uren moeten werken door het feit dat de werkgevers en de regeringen de regels rond rij -en rusttijden niet doen naleven. Banen sneuvelen door oneerlijke concurrentie, omdat er voorrang verleend wordt aan kostenbesparing in plaats van kwaliteit.De internationale bedrijven zoeken naar de goedkoopste contracten, waardoor de werknemers niet kunnen terugvallen op gezondheidszorg en sociale zekerheid. De werknemers worden ertoe verplicht om precaire en korte termijncontracten te aanvaarden. De band die tussen een werkgever en een werknemer bestaat, wordt door voortdurende onderaanneming, uitzendarbeid en schijnzelfstandigheid verbroken. 

Daarom komen we op 27 maart 2019 op straat voor fair transport en tegen sociale dumping! Afspraak om 12 u in de Koning Albert II-laan in Brussel. 

(klik om te vergroten)