Interprofessioneel akkoord 2019-2020Gisteren werd tussen de sociale partners een ontwerp van interprofessioneel akkoord bereikt voor 2019 en 2020. Het akkoord voorziet in een maximale verhoging van 1,1 % van de lonen voor de periode 2019-2020. Sectoren kunnen onderhandelen hoe zij dit invullen.
  • De tussenkomst in de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer wordt verhoogd. Er is ook een tussenkomst voorzien voor afstanden van minder dan 5 km. 
  • Er wordt een aanbeveling gedaan tot het gebruik van het mobiliteitsbudget (voor zover van toepassing).
  • Er wordt een aanbeveling gedaan om de fietsvergoeding in alle sectoren toe te passen.
  • Met betrekking tot de overuren zullen de sociale partners een cao afsluiten waardoor het aantal vrijwillige overuren van 100 uur naar 120 uur wordt opgetrokken.
  • Er werden ook afspraken gemaakt over de stijging van de minimumlonen en over de verdeling van de welvaartsenveloppe.
  • Het SWT- stelsel ‘lange loopbaan’ zou mogelijk blijven vanaf de leeftijd van 59 jaar tot 30 juni 2021. De leeftijd zou worden opgetrokken naar 60 jaar vanaf 1 juli 2021.
  • De landingsbanen ‘lange loopbaan’ (met een vermindering van 1/5de tewerkstelling) zouden mogelijk blijven op de leeftijd van 55 jaar. Een halftijdse landingsbaan zou nog kunnen vanaf de leeftijd van 57 jaar.
Opgelet: hierover moeten hoe dan ook nog CAO’s in onze sector worden afgesloten.

Conclusie:

Eerst en vooral moet de achterban zich nog uitspreken over dit ontwerpakkoord. ACV neemt een beslissing op haar Algemene Raad van 26 maart. Ondertussen raadplegen de centrales (sectoren) en de verbonden de achterban.

Ook de regering moet nog instemmen met de volledige uitvoering van dit ontwerpakkoord en moet een aantal maatregelen mogelijk maken. Dat zal pas kunnen gebeuren na de goedkeuring van het ontwerpakkoord door de sociale partners.

Als het IPA-akkoord wordt verworpen, is het niet duidelijk wat de regering zal doen. Zal ze bepaalde maatregelen nog uitvoeren? Het is wel zo dat als er geen akkoord is, de sectoren zelf onderhandelingen kunnen opstarten over de koopkracht.
Voor de sector ‘autobus- en autocarondernemingen’ zullen wij alvast ons eisenbundel voorbereiden met onze militanten.