ACV Openbare Diensten wil verder onderhandelen met De LijnACV Openbare Diensten gaat in op de vraag van De Lijn om de onderhandelingen over de gevolgen van de nieuwe structuur en werkorganisatie voor het personeel verder te zetten. 

Uiteraard is het de bedoeling om de negatieve gevolgen voor het personeel tot een minimum te beperken, de werking te verbeteren en op deze manier bij te dragen tot een performant dienstverlenend bedrijf.

ACV wil daarmee de impasse doorbreken zodat het personeel snel duidelijkheid krijgt. 

Het resultaat van de onderhandeling moet hoe dan ook nadien nog worden voorgelegd aan en beoordeeld worden door onze statutaire instanties.