Het krantje: Tram en bus verbinden de samenleving
De komende 12 maanden staan in het teken van verkiezingen. Op 14 oktober van dit jaar worden in de Vlaamse steden en gemeenten nieuwe besturen en burgemeesters verkozen. In mei van volgend jaar wordt een nieuw Vlaams parlement en Vlaamse regering verkozen.
Mobiliteit staat hoog op de prioriteitenlijst van de Vlaamse burger.

Steden en gemeenten worden nauwer betrokken bij het Vlaams mobiliteitsbeleid. De conceptnota ‘basisbereikbaarheid’ geeft hen - via de vervoersregio – de verantwoordelijk voor het vervoer op maat. Het aanvullend net zullen de steden en gemeenten, samen met De Lijn en het departement mobiliteit en openbaar vervoer, organiseren.

Zijn de steden en gemeenten hier klaar voor? Zijn er voldoende financiële middelen? Welke is de rol van De Lijn?

Ondertussen werkt de Vlaamse Minister naarstig aan een decretale verankering van het concept ‘basisbereikbaarheid’. Belangrijke vraag: Blijft De Lijn interne operator of maakt de Minister de markt volledig vrij?
Wij wachten ook nog altijd op een lange termijnvisie over de rol van tram en bus in onze mobiliteit.

Misschien een opdracht voor de nieuwe Vlaamse regering?

Als ACV Openbare diensten geven wij in dit Krantje onze visie en onze standpunten over het toekomstig Vlaams mobiliteitsbeleid.

Natuurlijk zijn wij van oordeel dat het openbaar vervoer een dienstverlening is en een overheidstaak moet blijven.

Het zogeheten Vlaamse model waarbij De Lijn interne operator blijft en met een belangrijke inbreng van de private sector - de pachters - werkt en moet worden voortgezet.

De komende weken en maanden worden dus cruciaal voor de toekomst van het openbaar vervoer en dus ook voor ons.

Wij zullen alvast onze stem laten horen!