Mobiliteitsdebat op 11 september in AntwerpenMobiliteit is in Antwerpen een veelbesproken thema. De dagelijkse verkeersdrukte, om het geen verkeerschaos te noemen, is iedereen bekend. Antwerpen draagt dan ook de niet benijdenswaardige titel van filehoofdstad van België. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is het dan ook goed om weten wat de visie is van politici over dit heet hangijzer. 

De meeste politieke partijen hadden de voorbije decennia beleidsbevoegdheid. Geen enkele - tot nu toe - slaagde er in om fundamenteel in te grijpen in de Antwerpse mobiliteitsknoop. We polsen hen graag naar hun visie, welke oplossingen zij zien, hoe men die oplossing zoekt te realiseren en welke rol de openbaarvervoermaatschappij De Lijn hierin speelt.

Nemen deel aan het debat: Koen Kennis (N-VA), Tom Meeuws (SP.A), Caroline Bastiaens (CD&V), Peter Mertens (PVDA), Willem-Frederik Schiltz (O-VLD) en Mary Preneel (Groen). Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, houdt na het debat een korte nabeschouwing.
Datum: 11 september 2018 om 20 uur
Plaats: Auditorium De Stroming - Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Meer info: Jo Van der Herten, 0475 89 18 11

Vrije toegang!