ACV bereikt akkoord met De Lijn over reorganisatie DL 2020ACV Openbare Diensten bereikte een akkoord over de toch wel ingrijpende reorganisatie en de impact op het personeel. Het akkoord is eerbaar en sociaal aanvaardbaar. De negatieve gevolgen voor het personeel blijven immers beperkt.

ACV Openbare Diensten benadrukt dat de uitrol van de plannen zonder naakte of collectieve ontslagen zal gebeuren. Er is duidelijk afgesproken dat het geen besparingsoperatie is, maar dat de vrijgekomen middelen opnieuw kunnen worden geïnvesteerd in het personeel. Ook de verworven rechten blijven behouden.

Over de inhoud van het akkoord wordt verder niet meer gecommuniceerd.

ACV Openbare Diensten hoopt hiermee een goede stap te zetten in het verzekeren van de toekomst van De Lijn. Ook na 2020.