Chauffeurs vragen begrip voor moeilijke werkomstandigheden


Naast de knip van de Leien in Antwerpen waar het verkeer onder gebukt gaat, zijn er op tal van andere plaatsen in de provincie wegenwerken bezig of gepland. Die wegenwerken hebben meestal tot gevolg dat het verkeer omgeleid moet worden door straten die geen zwaar verkeer kunnen verwerken. Dat leidt dan weer tot vertragingen die de buffertijden doen smelten als sneeuw voor de zon. Daardoor moeten buschauffeurs uren aan een stuk blijven rijden zonder enig rustpunt.

Rij- en rusttijden

Het openbaar busvervoer is niet onderworpen aan de Europese verordening rond de rij- en rusttijden. In tegenstelling tot de autocar- of transportsector. Dat betekent dat in de rijschema’s van lijnbuschauffeurs enkel buffertijden maar geen rusttijden zijn voorzien. Die moeten eventuele vertragingen in voorgaande ritten opvangen zodat chauffeurs op tijd een nieuwe rit kunnen starten. Sinds de start van de besparingen in 2010 werden de buffertijden heel wat ingekort of werden verschillende lijnen aan elkaar gekoppeld om grote buffertijden te vermijden en zo te besparen. In tijden van steeds groter wordende verkeersproblemen zijn voldoende grote buffertijden en realistische rijtijden nochtans een must om de vertragingen op te vangen. Bovendien zijn er vandaag amper of geen rusttijden voorzien voor de chauffeur. Ook een buschauffeur moet even tot rust kunnen komen, naar het toilet kunnen gaan (als er al een voorhanden is) en kunnen eten of drinken.

Diverse omleidingen door werken

Naast de knip van de Leien, zijn er op andere plaatsen in de provincie Antwerpen tal van werken. Een paar voorbeelden: In de regio Mechelen zijn er op de lijnen 550-551-552 werken op verschillende plaatsen. De werken aan de Liersesteenweg, aan de R6, aan het Raghenoplein en de Mahatma Ghandiwijk zorgden tijdens de vakantieperiode voor een vertraging van 15 minuten. Lijn 551 doet er nog een kwartier bovenop wegens een bijkomende omleiding via Sint-Katelijne-Waver centrum, terwijl de chauffeurs maar een vijftal minuten buffer hebben. Dreigt vanaf morgen de complete chaos?

In Antwerpen Noord werd op lijn 640 de rijtijd ingekort terwijl er nog steeds een omleiding is die tot 10 minuten vertraging levert. Ook de lijnen 650 en 670 (naar Kapellen en Essen) hebben omleidingen met 15 minuten vertraging tot gevolg. Ook daar verdwijnen de buffers en doet de chauffeur bijna machinaal zijn werk.

Oproep tot begrip en medewerking

De chauffeurs vragen begrip van de reiziger. Zij moeten in moeilijke omstandigheden werken. Niet alleen is er de verkeersdrukte die elke dag groter wordt. De verschillende wegenwerken in de provincie Antwerpen, waar het ministerie MOW en de gemeentebesturen elkaar soms tegenwerken en waar De Lijn niet of nauwelijks als partner wordt gezien, zorgen ervoor dat chauffeurs vaak uren aan een stuk achter het stuur zitten. Geef hen de nodige ruimte en krediet. Als de bus te laat is, laat je frustratie dan niet op de chauffeur los. Hij is ook een slachtoffer.

ACV Openbare Diensten vraagt om de chauffeur te ontzien en om de pijlen te richten op het lokale gemeentebestuur. Spreek je lokale politicus aan. Hij is degene die invloed kan uitoefenen op het verloop van de werken, op het instellen van omleidingen, op het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten, op het verlichten van het ongemak voor de reizigers en hun buschauffeur. Klachten over de dienstverlening stuur je naar De Lijn zelf. Verder vraagt ACV Openbare Diensten dat De Lijn in dialoog blijft gaan met de werknemersafgevaardigden bij De Lijn en bij de pachters om te zoeken naar oplossingen en om tot werkbaar werk te komen.