Sterk openbaar vervoerbedrijf

In vergelijking met andere vervoersbedrijven in het buitenland doet De Lijn het helemaal niet slecht.
Vlaanderen koos destijds voor een gemengd model. Een sterk overheidsbedrijf dat door challenge met haar privé-exploitanten - de helft van het vervoersaanbod 'bus' wordt door privé-exploitanten gereden -  wakker blijft. Uit studies blijkt nu dat De Lijn het in vergelijking met buitenlandse openbaar vervoersbedrijven helemaal niet slecht doet. En ook binnenlandse studies wijzen uit dat De Lijn geen verkwistend overheidsbedrijf is. Integendeel. Een privatisering van De Lijn maakt het 'collectief Openbaar vervoer' niet noodzakelijk goedkoper! Uit studies blijkt dat er nauwelijks een verschil is in kostprijs tussen De Lijn en haar privé-exploitanten. Ook buitenlandse voorbeelden geven aan dat privatisering niet noodzakelijk goedkoper is voor de overheid, noch voor de reiziger.

Vlaanderen bespaart nu al voor de tweede keer op rij bij De Lijn (en haar pachters). In totaal zal hier tussen 2012 en tegen eind 2017 ongeveer 250 miljoen euro zijn bespaard. Daarmee is ongeveer 18 procent van het budget weggesneden. Je kan dan moeilijk verwachten dat de reiziger het niet voelt. Maar dat is blijkbaar een bewuste keuze van de Vlaamse regering.

Als men echt een modal shift wil realiseren zal de Vlaamse overheid echt keuzes moeten maken. Een maatregel, die bovendien ook nog efficiënt is, is de doorstroming verbeteren. Hier blijft de overheid in gebreke. De commerciële snelheid van onze trams en bussen is veel te laag in vergelijking met de MIVB en buitenlandse bedrijven. Als hier echt werk van gemaakt wordt, bespaart men en verbetert de dienstverlening. Maar elke Minister, elke burgemeester,...heeft wel een reden om hier dwars te liggen.

Ondertussen blijven politici doen alsof een privatisering het probleem zal oplossen. Dat men met minder meer kan doen.

ACV-Openbare diensten blijft in ieder geval voorstander van een sterk en modern Vlaams openbaar vervoerbedrijf dat samen met zijn privé-vervoerders de ruggengraat vormt van een Vlaamse openbaar vervoervisie die uitgaat van het economisch, duurzaam, ecologisch en sociaal karakter van ons openbaar vervoer.

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.