Afbraak openbaar vervoer

Sinds 2010 wordt er stevig gesnoeid in de financiering van het openbaar vervoer en worden dus diensten geschrapt. Ook de huidige Minister heeft beslist om terug te snoeien in het vervoersaanbod en nu vooral in de landelijke gebieden.

Wanneer het voor de Minister-President gaat om lege bussen, dan gaat het voor ons vooral om de reizigers die wel op deze bussen zitten en die nu gewoon aan hun lot worden overgelaten.

Het zijn net die burgers die rekenen op het openbaar vervoer om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het betreft ouderen, jongeren, zieken, werkzoekenden, studenten en werknemers die absoluut rekenen op het openbaar vervoer. We kunnen die groepen niet in de kou laten staan. De burger, de reiziger, ondergaat beslissingen die van bovenaf zijn genomen. Wij willen deze burger en deze reiziger een stem geven in het politieke debat dat hierover moet plaats vinden.

‘De supporters van het openbaar vervoer’ – de middenveldorganisaties die vandaag mee een bezoek brachten aan de Minister – eisen dat er niet gesnoeid wordt vooraleer er een grondig publiek debat heeft plaatsgevonden rond basisbereikbaarheid, rond het schrappen van diensten,… rond de toekomst van het openbaar vervoer. En dat is nu niet het geval. 

Vandaag hebben wij deze bekommernissen aan de Minister kunnen voorleggen, maar het leek ons eerder een dovemansgesprek. De Minister gaf ‘de supporters’ geen duidelijk signaal dat hij met hen in dialoog wil gaan. Hij gaf ook geen uitleg over hoe het decreet ‘basisbereikbaarheid’ zal worden aangepakt of over zijn visie op de dienstverlening in de streek.

Wij blijven dus heel ongerust. Hoe dan ook, eisen wij dat hij ons bij dit debat betrekt. Wij zullen verder druk blijven uitoefenen en willen gehoord en betrokken worden.  

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.