Besparingen bij De Lijn

Spaarvarken
Gisteren hadden de vakbonden een gesprek met Minister Weyts. Het gesprek ging over de door de Vlaamse regering opgelegde besparingen bij De Lijn. Meteen bleek dat er 35 miljoen euro moet bespaard worden in 2015 en in plaats van de vaak geciteerde 30 miljoen euro!

Geen goed nieuws! De Minister wenste zich ook niet uit te spreken over het besparingstraject 2016-2019.
De Minister bevestigde dat De Lijn zelf kan bepalen op welke manier zij deze besparingen zal realiseren. Dat kan via een verhoging van de inkomsten ( tarieven) of/en een
vermindering van de uitgaven. Wat dit nu precies en concreet betekent is, volgens de Minister, nog geen uitgemaakte zaak.

De Minister benadrukt ook dat hij voorstander is van een dialoog met de vertegenwoordigers van het personeel.
Het Gemeenschappelijk vakbondsfront heeft de Minister duidelijk gemaakt dat zij het niet eens is met de keuzes die de Vlaamse regering maakt, meer bepaald met de opgelegde besparingen bij De Lijn. Er is de laatste jaren reeds genoegd bespaard en gesnoeid in het aanbod. Het G.F. is voorstander van een verdere uitbouw van het Openbaar vervoer. Geen afbouw!

De vakbonden hebben de Minister ook op het hart gedrukt dat er snel duidelijkheid moet komen over de directe gevolgen van deze besparingsronde. De ongerustheid van het
personeel moet worden weggenomen! De Minister begrijpt de vakbonden en nodigt de vakbonden uit om hierover in overleg te treden met hun gesprekpartner, De Lijn.

Het mag duidelijk zijn voor iedereen. Zonder voorafgaandelijke garanties op het vlak van werkzekerheid en behoud van loon-en arbeidsvoorwaarden hebben de gesprekken met De Lijn weinig zin. Wij interpelleren hierover heel spoedig De Lijn en hopen snel duidelijkheid te krijgen.

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.