Nieuwe aanvullende CAO vraagafhankelijk geregeld vervoer

Belbus De Lijn
Naar aanleiding van de goedkeuring van het nieuw lastenboek voor het ‘vraagafhankelijk geregeld vervoer’ (Raad van Bestuur van De Lijn van april jl.), werd onder sociale partners afgesproken om een cao af te sluiten die bepaalt op welke wijze de chauffeurs vergoed moeten worden voor hun prestaties.

Sinds jaar en dag wordt hierover steen en been geklaagd door werkgevers en – vooral – werknemers. Niet iedereen past de spelregels (cao van 28 mei 2002) op dezelfde manier toe. Onduidelijkheid troef dus!

Zelfs met de arbeidswet (16 maart 1971) in de hand was het in het verleden niet altijd duidelijk of de chauffeur van een belbus al dan niet ter beschikking staat van zijn werkgever en dus al dan niet moest worden doorbetaald. In heel wat gevallen werd doorbetaling door de werkgevers betwist. Een aantal werkgevers hadden hierover namelijk hun eigen interpretatie.

De nieuwe onderhandelde cao probeert wat meer duidelijkheid en een grotere rechtszekerheid te brengen voor de werknemers. Uiteraard geldt zoals voor elke nieuwe regelgeving (wetten en cao’s) dat de praktijk – de toepassing ervan – nog zal moeten uitwijzen of deze wetgeving voldoet aan onze verwachtingen en of deze spelregels nog ruimte laten voor interpretatie. 

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.