Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws - Politie

Alles bekijken
Tucht
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over een nieuw tuchtstatuut. De nieuwe wet heeft als doel: vereenvoudiging, professionalisering, optimalisering, transparantie en harmonisatie. Daar is ACV Openbare Diensten uiteraard ook voor te vinden, maar de verbeteringen mogen natuurlijk niet ten koste van het personeel gaan. 
Lees meer
Rouwband
De talrijke alarmkreten over de uitholling van overheidsdiensten verdienen veel meer aandacht. De toestand in de gevangenissen en de werkdruk voor politiemensen zijn een rechtstreeks gevolg van besparingsbeslissingen, alsook het gebrek aan omkadering en begeleiding van extremisten die in de cel belanden. Met tragische gevolgen. 
Lees meer
politie150
Vandaag verscheen in De Tijd een artikel waarin minister Jambon een audit van het rekruteringsbeleid van de politie bekendmaakt. Daarin werd vastgesteld dat de selectieprocedure te lang duurt en het imago van de politie als werkgever te kort schiet. Dat is voor ACV Politie toch wat te kort door de bocht.
Lees meer
Alles bekijken
acv politie

Website ACV Politie

Ga naar de website van ACV-Politie