ACV Politie is het wachten beu: stakingsaanzegging ingediendACV Politie heeft zonet een stakingsaanzegging ingediend voor de federale politie en alle zones van de lokale politie.

Ongeveer een jaar geleden gaven we onze voorwaardelijke goedkeuring aan een nieuw sectoraal akkoord na 18 maanden onderhandelen. De onderhandelingen waren een bijzondere oefening waarbij constant een evenwicht werd gezocht tussen geschrapte vergoedingen en nieuwe compensaties. Het resultaat werd een correctie op onze verloningen in vergelijkingen met andere functies binnen het openbare ambt.

 De laatste weken leek er maar geen einde te komen aan bijkomende analyses rond het akkoord, zo erg zelfs dat het vermoeden van vertragingsmanoeuvres de kop op stak. De garanties die voormalig minister Jan Jambon gaf, bleken toch niet zo sluitend te zijn.
 Bovendien gonst het van de geruchten over het eventueel schrappen van een aantal aspecten uit het akkoord. Uiteraard is zoiets voor ACV Politie onaanvaardbaar.

 De reden van onze stakingsaanzegging is dan ook dubbel. Ten eerste willen we het duidelijk signaal aan de overheid geven dat ons voorwaardelijk akkoord voor het geheel van de teksten geldt en we niet zullen dulden dat men er iets uit schrapt.

 Ten tweede gaan we niet langer wachten op de beslissing van de ministerraad om de stakingsaanzegging formeel in te dienen. Deze formele procedure kent namelijk een lange doorlooptijd waardoor we te ver in de toekomst (lees: na de verkiezingen) uitkomen.
 We zetten alvast een aftelklok naar de ministerraad in werking.

 We houden jullie op de hoogte.