Federale politie gooit met geldACV Politie klaagt onnodige verbouwingswerken aan op de site in Wilrijk. Binnenkort starten nieuwe rekruten er hun opleiding tot beveiligingsagent. De campus ondergaat daarvoor de nodige aanpassingen, met een serieus prijskaartje. Nochtans zijn er al leslokalen aanwezig op de site. Weggegooid geld dus.


Bestaande leslokalen doen dienst als burelen 

De campus in Wilrijk werd destijds ingericht om onderwijs te bieden aan grote groepen. Maar de laatste jaren werden de lokalen steeds minder gebruikt voor educatieve doeleinden. De bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie en zijn secretariaat namen daarop hun intrek in de leslokalen. “Blijkbaar vonden die personeelsleden het aangenamer om hun werkuren door te brengen in grote lokalen met hoge plafonds dan in de al voorziene kantoorruimte”, verduidelijkt Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. “Op zich hebben we daar geen probleem mee. Maar nu wil men de lege kantoorruimtes ombouwen tot leslokalen zodat de directeur-coördinator de eigenlijke leslokalen kan blijven gebruiken als kantoor. Te gek voor woorden.” 


30.000 euro of een hoog plafond? 

Voor de verbouwingswerken van de kantoorruimte is er een budget van 30.000 euro voorzien. “30.000 euro, in tijden van allerhande besparingen bij de politie, dat kan niet”, vindt ACV Politie. “Je gaat toch geen enorme som geld uitgeven om de directeur een bureau met hoog plafond te gunnen?”

De oplossing is volgens ons nochtans eenvoudig: “Verhuis de betrokken directeur en zijn secretariaat naar de kantoorruimte die daarvoor voorzien is en fris de leslokalen gewoon even op. Dat kost een fractie van de voorziene 30.000 euro.”

Toevallig is minister Jambon vandaag aanwezig op de site in Wilrijk. En uiteraard wil ACV Politie die gelegenheid graag gebruiken om dit dossier aan te kaarten en te beklemtonen dat we de geplande werkzaamheden niet zullen toestaan. “Minister Jambon en de inspecteur financiën kijken altijd met argusogen naar de kosten die de federale politie maakt. Ik kan me moeilijk inbeelden dat dit dossier zomaar kan passeren”, besluit Joery Dehaes.