Nee tegen uitbesteding medische dienstACV Politie pleit ervoor de medische dienst binnen de geïntegreerde politie te behouden. Daarmee kanten we ons tegen het voorstel van de overheid om de dienst te outsourcen. Dat voorstel werd naar voren geschoven nadat de overheid een studie "medische zorgen" liet uitvoeren bij de geïntegreerde politie. De studie maakte deel uit van de twintig maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aankondigde na het kerntakendebat. 
Wij hebben nog heel wat andere bedenkingen bij het rapport "medische zorgen" bij de politie: 
  • ACV Politie stelt niet alleen voor om de curatieve geneeskunde in de grote eenheden en de provinciaal medische centra behouden. Integendeel, we vragen om de diensten nog te verbeteren en te versterken. De curatieve arts is immers de eerste schakel in de begeleiding en heroriëntering van het personeel.
  • We vragen bijzondere aandacht voor de gratis medische zorgen voor het CALog-personeel (personeel met een burgerfunctie) in de provinciale medische centra. Bij sluiting van de medische centra verliezen zij immers het statutair toegekend recht van de gratis medische zorgen (inclusief tandheelkunde).
  • De werking van de controlegeneeskunde voldoet op dit moment niet aan de verwachtingen. We merken grote verschillen tussen de provincies en de korpsen. Toch zijn we sceptisch over de uitbesteding ervan en de budgettaire impact van zo'n uitbesteding.
  • We pleiten ook voor het behoud van de tandheelkundige zorgen, de farmacie en de verdeling van de medicijnen in de provinciale centra. 
  • We wijzen de overheid (nogmaals) op de problematiek van de niet-volledige terugbetaling van de medische kosten bij arbeidsongevallen. We vinden die regeling onverantwoord naar de slachtoffers toe. 
  • Ook wijzen we de overheid op de gevaren van herverzekering bij arbeidsongevallen omdat de premies gekoppeld worden aan het reële aantal schadegevallen. 
  • Daarnaast benadrukken we dat het opteren van contractuele betrekkingen voor artsen in strijd met het statuut. 
  • We stemden in met een nieuwe, hertekende rol van de raadgevende arts. Daarbij komt de klemtoon te liggen bij de opvolging en de begeleiding van het personeel. 
Het rapport met de opmerkingen werd overgemaakt aan de minister. Nu wachten we op zijn reactie.