Stakingsaanzegging spoorwegpolitie ingetrokkenDoordat er enkele aanpassingen doorgevoerd zijn aan het plan voor de spoorwegpolitie, hebben de vakbonden de stakingsaanzegging ingetrokken. "Over de toekomstplannen voor de spoorwegpolitie zitten we zeker niet op dezelfde lijn als de overheid, maar de onderhandelingen hebben wel gezorgd voor een aantal garanties voor het personeel", zegt secretaris van ACV Politie Joery Dehaes. We zullen de hervorming van de spoorwegpolitie wel nog met argusogen opvolgen. 

Tijdens het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie kwam vanochtend de problematiek rond de spoorwegpolitie (SPC) terug op tafel. Op vraag van de vakbonden werden enkele aanpassingen aan het plan voor de SPC besproken.

Een stakingsaanzegging werd mede door ACV Politie ingediend omdat er enerzijds geen duidelijkheid communicatie was over de toekomst van de spoorwegpolitie en anderzijds wegens de personeelstekorten waar de spoorwegpolitie mee kampt.

De afgelopen weken werd ons de toekomstvisie voor de SPC voorgesteld. Grote onduidelijkheid bleef echter bestaan over de personeelsleden die momenteel werken in de posten die binnen de nieuwe spoorwegpolitie als satelliet zullen ingekleurd worden. “Het was voor ons onaanvaardbaar dat de minister met één pennentrek de werkplek van 110 personeelsleden naar een andere provincie zou verplaatsen", verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. “Gelukkig hebben we nu de garantie gekregen dat die mensen op hun post kunnen blijven zolang ze hetzelfde werk blijven uitvoeren.”

Naast het openstellen van vacatures via het systeem van interne mobiliteit, heeft de overheid nu ook verzekerd om op zoek te gaan naar oplossingen om snel personeel ter versterking in te zetten binnen de spoorwegpolitie. Een aantal pistes werden besproken en zullen verder uitgewerkt worden.

In gemeenschappelijk vakbondsfront werd dan ook naar aanleiding van deze aanpassingen beslist om onze stakingsaanzegging in te trekken. “Over de toekomstplannen voor de spoorwegpolitie zitten we zeker niet op dezelfde lijn als de overheid, maar de onderhandelingen hebben wel gezorgd voor een aantal garanties voor het personeel. Deze garanties waren voor ons onontbeerlijk. De stakingsaanzegging werd ingetrokken maar wees gerust, de hervorming van de spoorwegpolitie zal door ons met argusogen opgevolgd worden”, besluit Joery Dehaes.

ACV Politie is eveneens tevreden met de beslissing van de overheid om de opvorderingen en de specifieke modaliteiten onmiddellijk in te trekken.