Stakingsaanzegging spoorwegpolitie tijdelijk opgeschortDe stakingsaanzegging van de spoorwegpolitie is tijdelijk opgeschort. De vakbonden hebben besloten de komende week de extra inspanningen van de overheid te willen bekijken, hoewel die onvoldoende zijn. "De werkomstandigheden van het personeel moeten nu aangepakt worden", zegt secretaris Joery Dehaes. 

Vandaag werd op het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie de stakingsaanzegging voor de spoorwegpolitie besproken. De overheid kwam op de vergadering haar toekomstvisie op deze federale dienst voorstellen. Zo zullen er 5 hoofdeenheden komen en 6 satellieten en zal er een interne aanwerving van 52 personeelsleden komen. “We hebben hier lang moeten op wachten en we weten nu eindelijk hoe de overheid de toekomst van de SPC ziet, maar voor ons is dit onvoldoende”, aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. Er werden beslissingen genomen over de herstructurering van de diensten zonder enige verduidelijking of motivatie. Het extra personeel zal ten vroegste binnen 6 maanden tot een jaar effectief in dienst kunnen treden. Intussen zou het personeel maar moeten blijven werken onder de zware druk dat het acuut personeelsgebrek met zich meebrengt.

“Alle vakbonden hebben beslist dat we de komende week de extra inspanningen van de overheid willen zien. De toekomstvisie van de overheid is één zaak, maar de werkomstandigheden van het personeel moeten nu aangepakt worden. Op heel korte termijn moet er versterking voor het personeel komen en moet er door de overheid geanticipeerd worden op de toenemende werkdruk en psychosociale belasting. Anders zullen acties door de vakbonden volgen”, verduidelijkt Joery Dehaes. 
De stakingsaanzegging kan intreden op 1 december, dus is er aangedrongen om een technische vergadering te voorzien op 29 november, waar de vakbonden antwoorden verwachten op hun vragen.