Rellen Brussel: lees het standpunt van ACV Politie
Zaterdag werd de Brusselse binnenstad getroffen door zinloos geweld door zogenaamde voetbalsupporters. Dat dit niets meer met voetbal of het vieren van een overwinning te maken heeft, was al onmiddellijk bij het uitbreken van de rellen overduidelijk. Vanuit ACV Politie veroordelen wij dan ook met klem dit geweld tegen onze politiemensen. Maar liefst 22 mensen van het beperkt ingezette politiepersoneel raakten tijdens de rellen gewond. “Dit is voor ons onaanvaardbaar en we eisen dan ook dat de geweldplegers met alle mogelijke middelen worden opgespoord, geïdentificeerd en berecht. Dergelijk gedrag hoort niet thuis in onze maatschappij en onze ordehandhavers moeten respect krijgen voor het werk dat ze verrichten.” beklemtoont Joery Dehaes, afgevaardigde van ACV Politie. De overheid mag hier niet wegkijken en heeft nu de kans om haar belofte om geweld tegen politiepersoneel strenger aan te pakken, in daden om te zetten.

Maar er is nog meer aan de hand. Vanuit verschillende bronnen krijgen we melding van de moeilijke omstandigheden waarin onze collega’s moesten werken. Er zou niet voldoende personeel beschikbaar zijn geweest, de ordediensten die ter plaatse waren, mochten niet ingrijpen en de steun zou veel te laat beschikbaar zijn geweest. “Als dat allemaal klopt, dan zijn niet enkel de geweldplegers verantwoordelijk voor de 22 slachtoffers bij de politiemensen, maar hebben ook de beleidsvoerders daar een grote verantwoordelijkheid in. Vanuit ACV Politie laten we dat niet zomaar passeren. Dit dossier is niet zomaar een fait divers en verdient onze volle aandacht. We eisen dan ook een onderzoek ten gronde over de politie-inzet van gisteren”, besluit Joery Dehaes.