Actie tegen onzekere toekomst van spoorweg- en wegpolitieOp donderdag 23 november 2017 voeren ACV Politie en CSC Police actie voor de deuren van het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie (Kroonlaan 145, Elsene).

Om 9 uur worden daar de stakingsaanzeggingen voor de spoorwegpolitie (SPC) en de wegpolitie (WPR) besproken tussen de vakbonden en de overheid. De vakbonden hadden eerder in gemeenschappelijk front die stakingsaanzeggingen ingediend omdat het voor hen niet verder kan.
Al meer dan een jaar werken onze collega’s in grote onzekerheid over de toekomst van hun diensten. Het personeelstekort was al aanzienlijk, maar door de onzekerheid gaat het van kwaad naar erger.

“Met deze actie willen we aan de overheid tonen dat we het menen met de stakingsaanzeggingen die werden ingediend voor de SPC en de WPR”, benadrukt Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie.

Voor ACV Politie en CSC Police is het duidelijk dat het zo niet verder kan en wordt er dan ook een initiatief van de overheid verwacht. “Wij eisen van de overheid een duidelijke toekomstvisie voor die diensten en een plan van aanpak om het personeelsgebrek weg te werken. De druk op het personeel is onhoudbaar en dus grijpen wij als vakbond in”, besluit Joery Dehaes.

Als de onderhandelingen geen positief perspectief bieden, zullen acties volgen. Die acties kunnen bij de SPC en de WPR "allerhande vormen" aannemen.