Betaling vakantiegeld federale politie

Tijdens het begrotingsconclaaf van 02 april 2014 heeft de federale regering op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, beslist, niet alleen om de gehele som van het vakantiegeld voor de federale politie terug te betalen (met name een som van 14 miljoen euro) maar ook om de kosten te financieren van het vakantiegeld ten laste van de politiezones – en dit om de lokale politiezones te steunen. Het gaat om een bedrag van 28,7 miljoen euro. Deze beslissing tijdens het begrotingsoverleg vormt een belangrijke budgettaire oplossing, die verwacht werd door tal van politieambtenaren. De minister had zich ertoe geëngageerd en had haar engagement voor kort nog herhaald. Het totale kostenplaatje voor de regering bedraagt aldus 42,7 miljoen €.