Visie op de politie van de toekomst

politie
Op 30 juni 2014 stelde de werkgroep 2025 haar "Visie op de politie van de toekomst" voor, namelijk een netwerkende politie. 
Met het document wil de werkgroep de Belgische politie klaarstomen voor de uitdagingen die de komende decennia op de Belgische samenleving afkomen. Ze pleit onomwonden voor een politie die (nog) meer participeert aan de samenleving, die zichzelf ziet als een bindende schakel in een netwerk van maatschappelijke actoren, die minder bureaucratisch is, die haar generalistische taakstelling herwaardeert en die een regulerend kader verkiest boven een gedetailleerde wetgeving. Tegelijk geeft de visie ook aan dat politie doordachte keuzes moet maken die bewust rekening houden met maatschappelijke trends en die minder "surfen" op de maatschappelijke evoluties.
 
Het betreft "een visie" en niet "de visie". Het document is een aanzet tot discussie zowel intern als extern de politie.(Parlement, voogdijministers en lokale bestuursverantwoordelijken, gerechtelijke autoriteiten, academische wereld, maatschappelijk debat, Europese context). 
Willy Bruggeman, voorzitter van de werkgroep, steekt ook de hand uit naar de vakbonden teneinde mee te werken aan een nieuwe visie.