Politievakbonden op gesprek bij coformateurs

Sinds het pensioenarrest in 2014 is het onrustig binnen de geledingen van de politie. Van de ene dag op de andere kregen veel personeelsleden te horen dat ze veel langer dan verwacht moeten blijven werken. De vraag naar een herstelwet en overgangsmaatregelen die rekening houden met de verwachtingen van het personeel en aangepast zijn aan de specifieke omstandigheden van de job, klinkt luid. 

Vandaag werden we ontvangen door de coformateurs die aandachtig geluisterd hebben naar onze bezorgdheden en de gevoeligheden inzake het pensioendossier.
Zowel de coformateurs als de politieke partijen die deel uitmaken van de Zweedse coalitie zijn ervan overtuigd dat er dringend een oplossing moet komen die voor iedereen aanvaardbaar is. Ze erkennen daarbij het unieke karakter van de job van politieambtenaar en benadrukken dat de politieke wil aanwezig is om op korte termijn uit deze impasse te raken. 
Omwille van de bijzondere toestand van een regering in lopende zaken, is een pasklare oplossing echter nog niet voorhanden. De vakbonden worden eind volgende week wel opnieuw uitgenodigd om voorstellen uit te werken in een technische werkgroep. 

In gemeenschappelijk front werd besloten om de stakingsaanzegging te behouden en vanaf volgende week over te gaan tot een sensibiliseringsactie (“Verkeersveilige week”). 
De politie zal de nodige tijd nemen om de overtreder te wijzen op zijn/haar gedrag en hem/haar hierbij sensibiliseren. De vakbonden roepen echter op om niet over te gaan tot het verbaliseren behoudens de overtredingen die buiten iedere proportie zijn en die de veiligheid van de burger ernstig in het gedrang brengen.