Vakbonden vragen gesprek over pensioenproblematiek

Sinds het pensioenarrest in 2014 is het onrustig binnen de geledingen van de politie. Van de ene dag op de andere zagen veel personeelsleden hun toekomstplannen, voor sommigen al heel concreet, voor lange tijd weggeveegd. Wie op 9 juli zijn recht op pensioen al had verworven, maar vrijwillig nog doorwerkte, bleek op 11 juli immers niet meer te kunnen terugvallen op dat verworven recht.  
De vraag naar een herstelwet die rekening houdt met de verwachtingen van het personeel en aangepast is aan de specifieke omstandigheden van de job, klinkt luid. Dat was duidelijk merkbaar tijdens de manifestatie van 18 september en de stakingsdag op 23 september. 
Gisteren vroeg het gemeenschappelijk vakbondsfront in een bericht aan formateurs Peeters en Michel om deze problematiek te mogen toelichten tijdens een persoonlijk gesprek.