SYPOL en KKOLP blazen pensioenen politie op

politie
Het grondwettelijk hof heeft uitspraak gedaan omtrent een door SYPOL (*) en de KKOLP (*) aangespannen procedure inzake de pensioenen voor het politiepersoneel. 

De recente pensioenhervorming voorzag immers in een vrijwaring van de preferentiële leeftijden voor de militairen, het rijdend personeel van de NMBS en de geïntegreerde Politie. Dank zij SYPOL en de KKOLP zijn de preferentiële leeftijden (die statutair werden verkregen na moeizame onderhandelingen met de representatieve vakbonden) om zeep. Dit wil zeggen dat iedereen van het politiepersoneel onder de algemene regeling valt. De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is dus 60 jaar, mits je een loopbaan hebt van 42 jaar. 
Het grondwettelijk hof beperkt de gevolgen wat betreft de officieren die reeds met pensioen zijn of waarvan de pensioenaanvraag werd goedgekeurd (wat dit ook mag betekenen). Over de gevolgen voor de andere personeelsleden spreekt het hof zich niet uit. 

Dankzij SYPOL en de KKOLP chaos troef. Een agent van politie, inspecteur of hoofdinspecteur kon met 58 jaar met pensioen. Nu niet meer. Ten vroegste 60 dus als je 42 jaar gewerkt hebt. Op 61 als je 41 jaar gewerkt hebt. 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar... En als je hieraan niet voldoet? 65 dus. Idem dito voor de gewezen rijkswachters en bepaalde militairen met een vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58. 
Deze pyrrusoverwinning van SYPOL en de KKOLP is nefast, zeker in het licht van de aangekondigde pensioenhervorming waarbij alles opnieuw in vraag wordt gesteld. Het ergst van al vinden we nog het geblaat van
SYPOL die de verantwoordelijkheid van dit drama in de schoenen probeert te schuiven van de representatieve vakbonden door te zeggen dat we niets gedaan hebben om destijds meer te bekomen. Te erg om woorden aan vuil te maken. Een vakbond niet waardig.

Vanuit het ACV hebben we spoedoverleg aangevraagd met de Minister van Binnenlandse Zaken. Zodra er meer nieuws is laten we dit zeker weten.

>> het arrest van het grondwettelijk hof


* SYPOL  = niet representatieve vakbond
* KKOLP =VZW Koninklijke Kring van politie-officieren en calog niveau A van de lokale politie van Antwerpen en omgeving