Ontmoeting met de Minister van Binnenlandse Zaken

Vandaag hadden de representatieve vakbonden voor het politiepersoneel een eerste gedachtewisseling met Jan Jambon, kersvers minister van Binnenlandse Zaken. Hij benadrukte het belang van het sociaal overleg voor de komende vijf jaar en streeft naar een constructief debat. Momenteel is het pensioendossier politie (operationeel kader) prioritair. 

De krachtlijnen van de Regering werden bevestigd:

1. Politiepersoneel dat voor 10 juli z' n pensioen had kunnen aanvragen zal dat alsnog kunnen doen.

2. Wie geboren is voor 10 juli 1961 zal vanaf 58 jaar en ten vroegste vier jaar voor het vervroegd pensioen toegang krijgen tot een eindeloopbaanregime. Hierbij voorziet men in een eindeloopbaancommissie, paritair samengesteld met de representatieve vakbonden. De financiëring in geval van bezoldigde afwezigheid in non activiteit zal geregeld worden tussen pensioenen en Binnenlandse Zaken. Deze regeling is dus enkel voor een beperkte groep en de bezoldigde afwezigheid wordt enkel voorzien indien er geen aangepaste functie voorhanden is (overgangsregeling).

3. Voor de rest is de algemene pensioenregeling van toepassing (vervroegd pensioen vanaf 62 jaar - loopbaanvoorwaarde 40 jaar) behoudens de eventuele erkenning als zwaar beroep waarbij leeftijd en loopbaanvoorwaarden nog moeten worden vastgelegd.

Op 12 november zal omtrent de pensioenproblematiek onderhandeld worden binnen de krijtlijnen van het regeerakkoord. De ministers van binnenlandse zaken en pensioenen zijn bereid de discussie zware beroepen m.b.t. de job van politie te bespreken op het onderhandelingscomité politie mits goedkeuring van de ministerraad.
We zijn dus weinig wijzer geworden en de geplande stakingen ACV worden verder gezet.