Nieuws

politie
APR 28

Nieuwe start politiepensioenen na ontmoeting premier

Het gemeenschappelijk front is anderhalf uur bij de eerste minister geweest om te spreken over de politiepensioenen. Dit toont de wil aan om een oplossing te vinden voor dit dossier. Het debat was openhartig en zonder taboes. Lees het persbericht hier.
politie
FEB 27

Onderhandelingen politiepensioenen

De onderhandelingen over de pensioenproblematiek worden verdergezet op woensdag 4 maart. Lees hier alvast het bericht van ACV-politie over de voorbije onderhandeling. En hier het aangepast voorstel van de overheid.
NO
OKT 4

Gemeenschappelijk front Politie roept op tot staking op 10 oktober

Gemeenschappelijk front roept collega's van de technische diensten WPR op tot staking op 10 oktober ter gelegenheid van de operatie SPEED.
hamer en bril
JUL 22

Grondwettelijk Hof overweegt wijziging van zijn arrest mbt pensioenhervorming.

Het Hof voorzag al een overgangsmaatregel voor ex-Rijkswachters die reeds een aanvraag voor vervroegd pensioen hadden ingediend. Zij konden dus toch nog op pensioen gaan volgens de vroegere regeling. 
Nu wil ook het Hof deze overgangsmaatregel verruimen en dus zouden ook agenten, inspecteurs en hoofdinspecteurs die hun aanvraag hebben ingediend vóór 11 juli 2014 (en waarvan dat pensioen ingaat binnen het jaar) gebruik kunnen maken van de vroegere regeling. 
De PDOS verduidelijkte echter al eerder dat ze de pensioenaanvragen van álle personeelsleden van de geïntegreerde politie (ontvangen voor 11 juli) zou behandelen volgens de eerder regels.   
acv politie
De vier vakorganisatie zijn daarvoor gisteren ontvangen geweest op het kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken. In gemeenschappelijk front hebben zij het behoud geëist van de regels in hun statuut zoals die geldig waren voor het Arrest. 
Bij uitblijven van gepaste initiatieven door de regering zal het gemeenschappelijk front acties ondernemen.
Lees meer
politie
Dankzij SYPOL en de KKOLP zijn de preferentiële leeftijden (die statutair werden verkregen na moeizame onderhandelingen met de representatieve vakbonden) om zeep. Dit wil zeggen dat iedereen van het politiepersoneel onder de algemene regeling valt. De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is dus 60 jaar, mits je een loopbaan hebt van 42 jaar.
Lees meer
Handdruk
Op 26 februari 2014 heeft ACV-Politie een sectoraal akkoord gesloten met de overheid. Niet alleen worden voorheen gesloten akkoorden stilaan uitgevoerd, ook een aantal nieuwe kwalitatieve items staan in de steigers.
Lees meer
politie
Een nieuw ontwerp KB en MB voorziet in de overgang van gemeenschapswacht naar agent van politie. Dit is in ieder geval de bedoeling van Minister van Binnenlandse Zaken Milquet die dit regeringsdossier verdedigt.
Lees meer
euros
Tijdens het begrotingsconclaaf van 02 april 2014 heeft de federale regering beslist om niet alleen om de gehele som van het vakantiegeld voor de federale politie terug te betalen maar ook om de kosten te financieren van het vakantiegeld ten laste van de politiezones.
Lees meer