Manifestatie politie grandioos succes

Bedankt aan de 14.000 collega' s en sympathisanten van de politie die gisteren een duidelijk signaal hebben gegeven aan de Zweedse coalitie.

Een signaal waarmee we duidelijk maakten dat we respect, erkenning en waardering eisen voor de specificiteit ons beroep. 

De manifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront was ontegensprekelijk een grandioos succes.
Bedankt aan de talloze militanten die zich hebben ingezet om deze dag te doen slagen.

Uittredend minister van pensioenen Alexander De Croo heeft tijdens de manifestatie het front op zijn kabinet ontvangen uit respect voor het sociaal overleg. Persoonlijk betuigde hij begrip, doch kan hij zich als uittreden minister niet engageren. Hij erkende de specificiteit van ons beroep en zal onze grieven over maken aan de formateurs. Hij kon enkel overgangsmaatregelen garanderen (sic).
Voorlopig een vrij magere politieke respons.

Behoudens een snel en afdoend politiek antwoord heeft het vakbondsfront beslist tot het uitroepen van een stakingsdag op dinsdag 23 september.