Doorstroming gemeenschapswachten naar politie

politie
Een nieuw ontwerp KB en MB voorziet in de overgang van gemeenschapswacht naar agent van politie. Dit is in ieder geval de bedoeling van Minister van Binnenlandse Zaken Milquet die dit regeringsdossier verdedigt. Alle vakbonden liggen echter dwars en hebben op het onderhandelingscomité van 26 februari 2014 voor de tweede keer een unaniem niet akkoord verleend. 
Worden gemeenschapswachten agent van politie?  
 
Een nieuw ontwerp KB en MB voorziet in de overgang van gemeenschapswacht naar agent van politie. Dit is in ieder geval de bedoeling van Minister van Binnenlandse Zaken Milquet die dit regeringsdossier verdedigt. Alle vakbonden liggen echter dwars en hebben op het onderhandelingscomité van 26 februari 2014 voor de tweede keer een unaniem niet akkoord verleend.
Vanwege ACV hebben we uiteraard niets tegen het feit dat gemeenschapswachten kunnen doorstromen tot agent van politie. Doch de kandidaten dienen wel te beschikken over de nodige competenties om volwaardig agent te worden.
De functie van gemeenschapswacht is geregeld bij Wet. Een recente wijziging maakt de regeling voor toegang tot het ambt stringenter en sindsdien is het slagen in een examen verplichtend. Voorheen was dit niet het geval.
We stelen vast dat de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie buiten spel wordt gezet doordat de kandidaten vrijgesteld worden van de proef ter beoordeling van de cognitieve vaardigheden, de persoonlijkheidsproef en het selectiegesprek.
De nieuwe regeling voorziet dat de burgemeester je zal beoordelen op je geschiktheid als gemeenschapswacht om agent van politie te worden. Een examen zal dan beoordelen of je de materie van gemeenschapswacht beheerst.
Vanuit het ACV zijn we hier duidelijk: de dienst rekrutering en selectie moet oordelen over het potentieel om agent van politie te worden en niet de politiek. De ervaring die men als gemeenschapswacht gedurende minimum drie jaar heeft opgedaan weegt niet op tegen de beoordeling van het potentieel om agent te worden door de bevoegde dienst. Er moeten ook garanties zijn dat de kandidaten over alle skills van agent beschikken. Een niet-gerechtvaardigde vrijstelling van opleidingen of van stage is dan ook uit den boze.