Procedure Copernicuspremie: 11 gunstige vonnissen!

politie
Even ter herinnering:
In 2002 werd de zogenaamde Copernicuspremie(= dubbel vakantiegeld ingevolge de copernicushervorming) door de federale overheid toegekend aan het burgerpersoneel van de lokale en de federale politie en niet aan het operationeel kader.
Omwille van een vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel dagvaardde ACV-Openbare Diensten alle betrokken werkgevers, zowel de lokale politiezones als de federale politie(Belgische Staat), en dit voor de verschillende rechtbanken van eerste aanleg in alle betrokken gerechtelijke arrondissementen.
Tot vandaag hebben de meeste rechtbanken van eerste aanleg onze vorderingen afgewezen voor de politieambtenaren uit de lokale politiezones. 

Voor 6 politiezones is het vooralsnog wachten op een uitspraak in eerste aanleg. De behandeling hiervan is voorzien voor de zitting op 09 december 2014.
Ondanks deze afwijzing werd beslist om drie vonnissen verder te betwisten in hoger beroep. Deze vonnissen werden zo bepaald dat de procedure in beroep zal worden afgehandeld voor de Hoven van Beroep te Antwerpen, Brussel en Gent. Op 27 november 2014 wordt voor het Hof van Beroep de eerste beroepsprocedure behandeld. De data van de andere procedures in beroep(Antwerpen en Gent) werden nog niet vastgelegd.
Op 25 september 2012 velde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een gunstig vonnis voor de federale politieambtenaren. De vordering tot uitbetaling van de premie werd gegrond verklaard voor de jaren 2002 tot en met 2007 en dit voor onze leden die eisers waren in dit geding. De Belgische Staat ging hiertegen in beroep en ook deze procedure is nog hangende. 
11 gunstige vonnissen 
Op 14 oktober 2014 velde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel echter 11 zeer gunstige vonnissen in het raam van de procedure “Copernicuspremie” die door ACV-Openbare Diensten opgestart werd.
Hierbij wordt aan de betrokken leden de copernicuspremie toegekend voor de jaren 2006, 2007 en 2008 te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke intresten.
De volgende politiezones werden veroordeeld:
- PZ Wezembeek-Oppem en Kraainem
- PZ K-L-M
- PZ Kastze
- PZ Zaventem
- PZ Grimbergen
- PZ TARL
- PZ AMOW
- PZ Dilbeek
- PZ Pajottenland
- PZ Druivenstreek
De vraag rijst nu of de betrokken politiezones in deze uitspraak zullen berusten, dan wel overwegen om hoger beroep aan te tekenen. De kans dat hoger beroep wordt aangetekend is uiteraard groot hetgeen betekent dat de volledige procedure opnieuw gevoerd zal worden voor het Hof van Beroep te Brussel.
We houden jullie uiteraard verder op de hoogte van de ontwikkelingen in deze dossiers.